7 sierpnia

Tego dnia w 1889 roku urodził się Léon Brillouin, francuski fizyk. Zajmował się mechaniką kwantową i fizyką ciała stałego. Jest współtwórcą pasmowej teorii przewodnictwa. W fizyce możemy go znaleźć w sieci odwrotnej struktury krystalicznej pod terminem strefy Brillouina.

Również tego dnia, w 1946 roku, urodził się John Cromwell Mather, amerykański astrofizyk. Badacz promieniowania mikrofalowego tła, pomysłodawca satelity COBE. Za swoje badania wraz z George’em Smootem otrzymał Nagrodę Nobla w 2006 właśnie za „odkrycie zgodności mikrofalowego promieniowania tła z modelem ciała doskonale czarnego i obserwację anizotropii tegoż promieniowania”

scroll to top