10 marca

Tego dnia, w 1923 roku, urodził się Val Fitch, amerykański fizyk. Zajmował się głównie badaniem cząstek elementarnych, a podczas II WŚ pracował również jako technik w projekcie Manhattan. Badał tzw. mezoatomy, czyli takie atomy, w których np. elektron zamieniono inną cząstką – w tym przypadku mionem. Jako pierwszy zaobserwował promieniowanie z takiego układu – wcześniej wszystkie przewidywanie były teoretyczne (i nie do końca poprawne). W 1964 roku wraz z Jamesem Croninem przeprowadził eksperyment, w którym obserwowali rozpad neutralnych kaonów. Okazało się, że jeden typ rozpadu, który nie powinien zachodzić, zdarza się statystycznie raz na 500 rozpadów. W ten sposób odkryto łamanie symetrii CP. W skrócie oznacza to, że możemy odróżnić materię od antymaterii bez konieczności anihilowania z nią 😉 Za to odkrycie obaj panowie otrzymali Nagrodę Nobla w 1980 roku.

scroll to top