W tym miejscu znajdziesz listę polecanych książek, posegregowanych tematycznie. Opisy są zaczerpnięte z oficjalnych materiałów wydawnictw (czasem może się również pojawić link do naszej recenzji), a pod nimi możesz znaleźć tabelkę z dostępnymi księgarniami, w których można kupić książkę. Są to linki afiliacyjne – oznacza to, że klikając w nie i dokonując zakupu, dany sklep cześć swojej prowizji przekaże dla OgarniamFizykę.pl. Ceny książek nie są przez to wyższe, a dzięki takiemu małemu zabiegowi możesz wesprzeć nasz serwis przy okazji sprawiając sobie porządną lekturę z najtańszego dostępnego sklepu. W razie braku dostępnych książek w księgarniach, skorzystaj z naszego forum dyskusyjnego. Kategoria „Bazarek" jest dedykowana właśnie na oferty kupna/sprzedaży 😉

Spis treści:Astronomia i astrofizyka

Astronomia ogólna

Astronomia ogólna

Karttunen Hannu, Kröger Pekka, Oja Heikki, Poutanen Markku, Johan Donner Karl

Głównym powodem, dla którego ludzie zajęli się badaniem Wszechświata jest ich wrodzona ciekawość. Kluczową rolę w jego poznaniu odgrywają obserwacje i umiejętność wyciągania logicznych wniosków. Proces ten nie może być ograniczony żadnymi koncepcjami filozoficznymi, politycznymi, ani też religijnymi wierzeniami.
Niniejsza publikacja to kompleksowe wprowadzenie do astronomii klasycznej, jak i współczesnej astrofizyki i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne, jak i leżące u ich podstaw zasady fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, Czytelnik znajdzie w niej zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki.
Książka z założenia ma służyć jako podręcznik akademicki dla studentów pierwszych lat kierunków astronomia i fizyka. Wierzymy jednak, że w gronie Czytelników znajdą się także pasjonaci wiedzy astronomicznej, którzy nie wiążą swojego wykształcenia z tym kierunkiem, ale dla których zgłębianie wiedzy o kosmosie jest po prostu ciekawe.
Autorami książki są znani fińscy astronomowie, profesorowie uniwersyteccy, wielokrotnie nagradzani przez środowisko astronomiczne.


Astronomia z astrofizyką

Astronomia z astrofizyką

Jerzy Marek Kreiner

Książka, która wprowadza czytelnika w świat astrofizyki. Matematyka i fizyka w niej zawarta jest na poziomie szkoły średniej. Podstawy astronomii w książce Kreinera to minimum astronomiczne dla kandydatów na studia tej pięknej nauki.


Witamy we wszechświecie

Witamy we Wszechświecie

Neil deGrasse Tyson, Michael A. Strauss, J. Richard Gott

Trzej czołowi współcześni astrofizycy proponują fascynującą wyprawę w kosmos – od planet, gwiazd i galaktyk, po czarne dziury, tunele czasoprzestrzenne i podróże w czasie.
Opisując najnowsze odkrycia astrofizyki, książka przenosi czytelnika z naszego własnego układu słonecznego do najdalszych granic przestrzeni.
Jak żyją gwiazdy i jak giną? Dlaczego Pluton stracił status planety? Jakie są widoki na inteligentne życie gdzie indziej we Wszechświecie? Jak zaczął się Wszechświat? Dlaczego Wszechświat się rozszerza i dlaczego robi to coraz szybciej? Czy nasz Wszechświat jest jedyny, czy jest tylko elementem nieskończonego multiświata?
Odpowiadając na te i wiele innych pytań, autorzy pomagają nam otworzyć oczy na pełen cudów kosmos, dzieląc się wiedzą o tym, jak funkcjonuje Wszechświat.
Imponująca pod względem zakresu materiału, pełna wspaniałych ilustracji, napisana przez światowej klasy astrofizyków książka Witamy we Wszechświecie daje czytelnikowi pełen wgląd w obraz naszego ewoluującego Wszechświata.


Fizyka cząstek elementarnych

Wstęp do fizyki wysokich energii

Wstęp do fizyki wysokich energii

Donald H. Perkins

Doskonały podręcznik rejestrujący niezwykle szybki i burzliwy rozwój fizyki wysokich energii, zarówno w sferze doświadczalnej, jak i teoretycznej, który nastąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Fizycy dokonali kilku przełomowych odkryć eksperymentalnych. Zaobserwowano bozony pośrednie W i Z, co stanowiło dobitnie potwierdzenie teoretycznego modelu oddziaływań elektrosłabych, zebrano dane dowodzące oscylacji neutrin atmosferycznych i potwierdzono przypuszczenia, iż neutrina nie są cząstkami bezmasowymi, odkryta została ciemna materia we Wszechświecie, powstała niezwykle ważna teoria – Model Standardowy itd. Wszystko, co ważnego odkryli i wymyślili fizycy wysokich energii w latach 80. i 90., znajdzie czytelnik w nowym wydaniu podręcznika Perkinsa.


Biofizyka

Biofizyka Jaroszyk

Biofizyka

Redakcja Feliks Jaroszyk

„Biofizyka” to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów oraz wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. Służyć może również młodym pracownikom naukowym, pragnącym uzyskać wiedzą specjalistyczną.


Biofizyka molekularna

Biofizyka molekularna. Zjawiska, instrumenty, modelowanie

Genowefa Ślusarek
Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki.
Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części:

Zjawiska – podstawy fizyczne procesów zachodzących w organizmach żywych
Instrumenty – opis nowoczesnych technik doświadczalnych biofizyki molekularnej
Modelowanie – podstawy fizyczne i biologiczne analizy numerycznej w biologii molekularnej

Zaletą publikacji jest ograniczenie do niezbędnego minimum aparatu matematycznego, przy czym wiele bardziej skomplikowanych zagadnień fizycznych zostało opisanych szerzej w uzupełnieniach do odpowiednich rozdziałów; liczne ilustracje i schematy (dostępne również na płycie CD) ułatwią korzystanie z podręcznika zarówno studentom, jak i wykładowcom.


Biofizyka ćwiczenia

Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Jóźwiak Zofia, Bartosz Grzegorz (red.)
Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych.

Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:

spektrofluorymetrii,
spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych,
cytometrii przepływowej,
promieniowania laserowego,
chromatografii,
spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego,
metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.

Ze względu na tak obszerny zestaw zagadnień podręcznik przeznaczony jest dla licznej grupy studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska wszystkich typów uczelni, akademii medycznych oraz dla doktorantów i początkujących pracowników naukowych kierunków biologicznych.


Fizyka matematyczna

Matematyczne metody fizyki

Matematyczne metody fizyki

Alfred Zagórski

Skrypt zawiera zestaw kilkunastu działów tematycznych, wykraczających poza standardowy program analizy matematycznej na politechnikach, ale bardzo przydatnych w różnych działach fizyki i techniki. Są to: funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje sferyczne, funkcje Bessela), transformacje całkowe (Fouriera, Laplace‘a), elementy teorii dystrybucji, funkcje Greena i inne. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień – dotyczy to zarówno doboru tematów, jak i sposobu ich ujęcia. Każdy rozdział stanowi pewną zamkniętą całość, co ułatwia korzystanie z opracowania, i jest zakończony zestawem odpowiednich zadań z odpowiedziami, które ułatwiają kontrolę stopnia przyswojenia wiedzy.


Zarys teorii wektorów i tensorów

Zarys teorii wektorów i tensorów

Edmund Karaśkiewicz

Książka ta stanowi obszerny podręcznik uniwersytecki rachunku wektorowego i tensorowego, obejmujący całość tego przedmiotu. Podręcznik pisany jest z punktu widzenia fizyka, zwracającego uwagę na praktyczne opanowanie techniki posługiwania się rachunkiem wektorowym i tensorowym.


Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej

Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej. Tom 1 i 2

Frederick W. Byron, Robert W. Fuller

Obszerny materiał książki obejmuje niemal wszystkie najważniejsze metody, stosowane aktualnie w fizyce klasycznej i w mechanice kwantowej. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania przez czytelnika oraz obszerna informacja o literaturze uzupełniającej. Książka ta może być pożyteczna nie tylko dla studentów fizyki i elektroniki, ale także dla fizyków i inżynierów stosujących w swej pracy metody matematyczne fizyki.


Fizyka materii skondensowanej

Wstęp do fizyki ciała stałego

Wstęp do fizyki ciała stałego

Charles Kittel

Książka Charlesa Kittela jest od ponad 40 lat podstawowym podręcznikiem fizyki ciała stałego dla wielu kolejnych pokoleń fizyków na całym świecie. PWN wydawało już kilkakrotnie tłumaczenie tej pracy – ostatnio było to IV polskie wydanie w 1976 roku (na podstawie trzeciego wydania amerykańskiego z 1966 roku).
W obecnym VII wydaniu oryginału (z 1996 roku) poza systematycznym wykładem niemal wszystkich „klasycznych" zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego zostały omówione m.in. takie nowe, ważne zagadnienia fizyki ciała stałego jak: mikroskopia tunelowa, kwazikryształy, nanostruktury, supersieci, ciężkie fermiony, krople ekscytonowe, lasery półprzewodnikowe, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, fullereny, magnetyczne domeny cylindryczne, materiały amorficzne czy kwantowy efekt Halla. W podręczniku zostały dobrze wyważone proporcje między teorią a doświadczeniem, co odgrywa istotną rolę we współczesnej fizyce ciała stałego. Książka jest podstawowym podręcznikiem do fizyki ciała stałego.


Wstęp do fizyki ciała stałego - Grabarczyk

Wstęp do fizyki ciała stałego

Jerzy E. Grabarczyk

Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Z tego powodu Autorzy pominęli niektóre tradycyjne zagadnienia fizyki ciała stałego, uwzględniając mniej znane tematy, które są szczególnie istotne dla rozwoju współczesnej fizyki. Sporo miejsca poświęcono np. krystalografii i rozmaitym symetriom, fizyce defektów w kryształach, a także fizyce ciał amorficznych, które przez długie lata w ogóle nie były zaliczane do ciał stałych. Zwrócono także uwagę na pewne stosunkowo nowe zagadnienia, takie jak: przewodniki superjonowe, materiały interkalowane, fullereny i fulleryty, kwazikryształy i nanomateriały.


Mechanika klasyczna

Mechanika

Mechanika

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Pierwszy z cyklu klasycznych podręczników znanych i cenionych przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały ogromną popularność dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua i Lifszyca. Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

„Głównymi zaletami publikacji są: zwięzłość, zwartość i jasność wykładu, skupienie uwagi czytelnika na zagadnieniach najistotniejszych, przejrzysta notacja, trafnie dobrane zadania. Jest to bardzo dobre wprowadzenie w dziedzinę fizyki teoretycznej. (…) Omawiana książka, mimo ponad sześćdziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania, jest nadal jednym z najlepszych podręczników w tej dziedzinie. Jest bardzo przydatna i będzie polecana jako podstawowy podręcznik z mechaniki teoretycznej."
— dr Wojciech Chmara, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy


Mechanika teoretyczna

Mechanika teoretyczna

Wojciech Rubinowicz, Wojciech Królikowski

Kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej, stanowiącej część fizyki teoretycznej. Książka zawiera między innymi wykład mechaniki punktów materialnych, układów punktów materialnych oraz ciał sztywnych, czy opis teorii Hamiltona (równania Hamiltona i przekształcenia kanoniczne).
Na końcu książki znajdują się zadania ilustrujące oraz uzupełniające materiał zawarty w poszczególnych paragrafach oraz przypisy stanowiące rozszerzenie materiału (przekształcenie Lorentza i relatywistyczne równania Newtona, zasada Schwingera i prawa zachowania, niezmienniki całkowe, ruchy wielokrotnie periodyczne).
Obecne wydanie zostało wzbogacone o przypis na temat chaosu deterministycznego na przykładzie ruchu wahadła tłumionego autorstwa Zygmunta Ajduka.
Książka jest adresowana do studentów fizyki i kierunków pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach.


Teoretyczne minimum

Leonard Susskind, George Hrabovsky

Książka, dzięki której poznasz smak prawdziwej fizyki. „Teoretyczne minimum" to książka dla każdego, komu zdarzyło się żałować, że nie jest fizykiem, każdego, kto chciałby się przekonać i doświadczyć, w jaki sposób fizycy myślą i pracują. W przeciwieństwie do książek popularnonaukowych, które dają czytelnikowi przedsmak fizyki, „Teoretyczne minimum" Leonarda Susskinda uczy umiejętności niezbędnych, by naprawdę zająć się fizyką i móc o własnych siłach poszerzać wiedzę i poznawać bardziej skomplikowane tematy. Książka Susskinda to zestaw narzędzi, który umożliwia podjęcie tej wspaniałej intelektualnej wędrówki. Wspaniałe i unikatowe źródło dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować prawdziwej fizyki, wykraczającej poza ramy popularyzacji. To najlepsza lektura, żeby zacząć, wiodąca czytelnika prostą drogą do kluczowych punktów i skrząca się perełkami głębokiej refleksji. Sean Carroll, fizyk w California Institute of Technology, autor „Cząstki na końcu Wszechświata" oraz „Stąd do wieczności i z powrotem" Leonard Susskind, profesor fizyki teoretycznej katedry im. Felixa Blocha w Stanford University, jeden z twórców teorii strun. Susskind jest członkiem Academy of Sciences oraz American Academy of Arts and Sciences, a także laureatem licznych nagród, w tym przyznawanej przez American Institute of Physics nagrody dla autorów najlepszych publikacji popularnonaukowych. Autor „Kosmicznego krajobrazu" i „Bitwy o czarne dziury". George Hrabovsky, prezes Madison Area Science and Technology (MAST), organizacji non-profit, zajmującej się badaniami naukowymi i edukacją.


Mechanika Kittel

Mechanika

Charles Kittel, Walter D. Knight, Malvin A. Ruderman

Książka wchodzi w skład tzw. berkeleyowskiego kursu fizyki
1. Wstęp
2. Wektory
3. Niezmienniczość Galileusza
4. Proste zagadnienia w dynamice nierelatywistycznej
5. Prawo zachowania energii
6. Prawo zachowania pędu i momentu pędu
7. Oscylator harmoniczny
8. Podstawy dynamiki ciała sztywnego
9. Siły centralne
10. Prędkość światła
11. Transformacje Lorentza długości i czasu
12. Dynamika relatywistyczna: Pęd i energia
13. Proste zagadnienia w dynamice relatywistycznej
14. Zasada równoważności
15. Cząstki fizyki współczesnej


Mechanika klasyczna Taylor

Mechanika klasyczna, tom 1 i 2

John R. Taylor

Mechanika to nauka o ruchu ciał – o tym w jaki sposób elektrony poruszają się w kineskopie telewizora, jak leci piłka wyrzucona w powietrze, w jaki sposób kometa porusza się wokół Słońca…
Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę klasyczną w kontekście współczesnej fizyki. To nowoczesny podręcznik na miarę XXI wieku. Z uwagi na wybór tematów, formalizmu, zadań i przykładów – przystępny i wyjątkowo przyjazny dla czytelnika.
Przyswajanie i systematyzowanie wiedzy ułatwiają:
proste i jasne definicje wprowadzanych pojęć;
duża liczba dobrze dobranych przykładów, często „z życia wziętych";
liczne zadania o różnym stopniu trudności, umożliwiające sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy;
zadania do rozwiązania przy użyciu komputera.