20 marca

Tego dnia, w 1904 roku, urodził się Walter Maurice Elsasser, amerykański fizyk niemieckiego pochodzenia. Zasugerował w jaki sposób przeprowadzić eksperyment sprawdzający falową naturę elektronów. Oszacował też energię wiązania protonów i neutronów w ciężkich jądrach, a z jego obliczeń później korzystano w tworzeniu modelu powłokowego. Zajmował się także biologią systemową i biomatematyką. Jednak najbardziej jest znany z koncepcji dynama magnetohydrodynamicznego, które tłumaczy istnienie ziemskiego pola magnetycznego. Jest również pionierem w badaniach historii ziemskiego magnetyzmu na podstawie orientacji minerałów w skałach.

scroll to top