12 lipca

Tego dnia, w 1913 roku urodził się Willis Eugene Lamb, Jr., amerykański fizyk. Zajmował się fizyką atomową, a zwłaszcza strukturą subtelną widma wodoru. Wykazał istnienie różnicy pomiędzy przewidywanymi przez równania Diraca poziomami energetycznymi a danymi doświadczalnymi (przesunięcie Lamba). Ta subtelna, jak się wydawało rozbieżność doprowadziła do zrewidowania ówczesnych teorii i rozwoju elektrodynamiki kwantowej, która wyjaśnia zachodzenie tego zjawiska. Za swoje badania, wraz z Polykarpem Kuschem otrzymał Nagrodę Nobla w 1955 roku.

scroll to top