28 lutego

Tego dnia, w 1901 roku, urodził się Linus Pauling, amerykański fizyk i chemik. Rozwijał chemię kwantową. Stworzył teorię wiązań kowalencyjnych i wprowadził skalę elektroujemności pierwiastków chemicznych. Jest również współautorem koncepcji zegara molekularnego. Bardzo wiele badań Paulinga dotyczyło również pogranicza chemii, biologii i medycyny, takich jak struktura i właściwości białek czy procesy immunologiczne. Za pracę nad wiązaniami chemicznym otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1954 roku, natomiast jego zaangażowanie mające na celu ograniczenie prób jądrowych zostało nagrodzone pokojową Nagrodą Nobla w 1962.

Również tego dnia, w 1930 roku, urodził się Leon Cooper, amerykański fizyk. Zajmował się badaniem nadprzewodnictwa. Odkrył istnienie układu kwantowego składającego się z dwóch fermionów, który jako całość można traktować jako bozon. Koncepcja ta, (czyli pary Coopera) stała się bardzo ważnym elementem teorii BCS wyjaśniającej zjawisko nadprzewodnictwa (od nazwisk Bardeen-Cooper-Shrieffer). Cała trójka otrzymała za swoją pracę Nagrodę Nobla w 1972 roku.

Także tego dnia, w 1948 roku, urodził się Steven Chu, amerykański fizyk. Zajmował się początkowo fizyką atomową, a następnie biofizyką oraz fizyką polimerów. Rozwijał metody chłodzenia i pułapkowania magneto-optycznego atomów przy wykorzystaniu lasera. I właśnie za te badania, wraz z Williamem Phillipsem i Claude’em Cohen-Tannoudjim otrzymał Nagrodę Nobla w 1997 roku.

scroll to top