21 maja

Tego dnia, w 1921 roku, urodził się Andriej Sacharow, radziecki fizyk jądrowy. Zajmował się badaniem promieniowania kosmicznego, a po II WŚ należał do grupy zajmującej się budową radzieckiej bomby wodorowej. Miał też znaczący wkład w badania nad kontrolowaną reakcją termojądrową, a wraz z Igorem Tammem opracował koncepcję tokamaka. Jest także autorem tzw. teorii indukowanej grawitacji. Działał również aktywnie na rzecz rozbrojenia arsenałów nuklearnych i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Przy okazji krytykował ZSRR za łamanie praw człowieka i otwarcie mówił o totalitarnym charakterze tego ustroju, za co ówczesne władze pozbawiły go tytułów i uniemożliwiały pracę w ośrodkach naukowych. Niewiele to pomogło, a za swoje działanie na rzecz praw człowieka, Sacharow w 1975 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla 😉

scroll to top