8 lutego

Tego dnia, w 1834 roku, urodził się Dmitrij Mendelejew, rosyjski chemik. Tak jest – słusznie przychodzi skojarzenie z układem okresowym pierwiastków. Oprócz odkrycia prawa okresowości w 1869 roku, wcześniej napisał dość nietypową pracę doktorską zatytułowaną „O połączeniach alkoholu z wodą". Śmieszki śmieszkami, ale w pracy tej wyjaśnił zjawisko kontrakcji objętości przy mieszaniu wspomnianych wyżej rozpuszczalników. Może mniej znanym faktem jest to, że prawie dostał Nagrodę Nobla z chemii za rok 1906. Mimo przychylności komisji, nieco uprzedzony do Mendelejewa Svante Arrhenius (ten od chemii fizycznej oraz teorii zasad i kwasów) „wyperswadował", że lepszym kandydatem na to miejsce będzie Henri Moissan. Później również Arrhenius torpedował kandydaturę Mendelejewa i wyszło jak wyszło.
Upamiętniony został nieco później – pierwiastek o liczbie atomowej 101 został nazwany mendelew 😉

scroll to top