No cóż. Dzięki za odpowiedź, ale tyle to i ja wiedziałem. Bardziej chodzi mi o to, co pokażą czujniki po wychyleniu od pozycji spoczynkowej, czyli od pionu.Statystyki: autor: jdolin@op.pl — 12 sty 2022, 15:25 »

Zakładając, że ta platforma stoi na tych czujnikach (czyli że cały jej ciężar przechodzi przez czujniki to na początku wszystkie czujniki wskażą tą samą wartość, bo człowiek jest na środku. Ciężar platformy \(F_p=g*m\) gdzie \(g=9,8 \frac{m}{s^2}\)Ciężar czujnika:\(4*F_c=F_p\)\(F_c=\frac{g*m}{4}\)Ale po przesunięciu już pewny nie jestem.Statystyki: autor: MateuszKrawczyk — 12 sty 2022, 11:28 »

Jest taki problem:Człowiek o masie m stoi na platformie o wymiarach 1 m na 1 m. Załóżmy, że jego środek masy jest na wysokości 1 m od powierzchni, na której stoi i jest umiejscowiony dokładnie w środku platformy. Załóżmy też, że w 4 rogach platformy znajdują się czujniki siły. Teraz człowiek wychyla się w kierunku jednej z krawędzi a więc prostopadle do niej. Niech będzie tak, że wychylenie jest takie, że środek ciężkości przesunie się o 10 cm w kierunku tej krawędzi. Pytanie jest takie:Co wskażą czujniki siły przed wychyleniem i po wychyleniu?Przyjmijmy, że człowiek jest bryłą sztywną. W eksperymencie nie ugina się (poza samą stopą), a zmienia się tylko jego kąt styku z platformą, przy czym sam punkt styku pozostaje niezmienny.Statystyki: autor: jdolin@op.pl — 10 sty 2022, 15:56 »

W tabeli jest jaką miał prędkość obiekt w danym czasie. W t1 miał 6 m/s, w t2 (8 sekund później) miał 5 m/s. Delta, czyli ile czasu minęło (8-0=8 sekund). Przyśpieszenie, czyli o ile zmieniała się prędkość. Prędkość spadła o 1m/s, trwało to 8 sekund, więc 1/8=0,125 (minus oznacza, że przedmiot zwalniał). Średnia, to średnia prędkość (6+5)/2=5,5, a droga to średnia prędkość razy czas 5,5*8=44.Kolejny wiersz tabeli: w 8 sekundzie było 5m/s, w 12 sekundzie 9m/s. mineło 4 sekundy (delta), przyśpieszenie wyniosło (9-5)/4=1, rednia prędkość (5+9)/2=7, droga 7*4=28Ostatni: delta 18-12=6, przyśpieszenie (6-9)/6, średnia prędkość (9+6)/2=7,5, droga 7,5*6=45Statystyki: autor: MateuszKrawczyk — 07 sty 2022, 15:04 »

Rozpisałem wzory na podstawie sił, bez trygonometrii i rachunku różniczkowego, mam nadzieję, że nie zrobiłem jakiegoś błędu (jeśli to zapiszesz w matlabie by to rysował, to będziesz widział, czy wygląda to realistycznie, czy jednak nie)https://equati.online/Notepad/show/8d03 ... 62391b695cStatystyki: autor: MateuszKrawczyk — 07 sty 2022, 13:08 »

🗓 Kalendarium

📚 Baza wiedzy