25 grudnia

Tego dnia, w 1642 roku, urodził się Isaac Newton, brytyjski fizyk, matematyk i astronom. Właściwie to człowiek legenda, jego nazwisko na zawsze kojarzone będzie z grawitacją i prawami dynamiki 😉 Dokonał pierwszej unifikacji w fizyce, wykazując, że ruchem ciał na Ziemi jak i na niebie rządzą te same prawa. Wprowadzone przez niego prawo powszechnego ciążenia oraz konsekwencje z tego wynikające uzasadniły prawa Keplera i jednoznacznie już pogrzebały model geocentryczny. Warto też dodać, że Newton rozwinął teorie Keplera wykazując, że orbity nie muszą być tylko eliptyczne, ale także paraboliczne i hiperboliczne. Niezależnie od Leibniza rozwinął też rachunek różniczkowy i całkowy, który to od tej pory stał się integralną częścią fizyki. Jako pierwszy też poprawnie zinterpretował zjawisko rozszczepienia światła, wprowadził zasadę zachowania pędu i momentu pędu, a także sformułował prawo stygnięcia. Nie małe ma też osiągnięcia w optyce, zwłaszcza jeżeli chodzi o badanie soczewek i konstrukcje teleskopów. Ciekawostka jest też taka, że Newton zajmował się alchemią i próbował rozszyfrować Biblię – legenda głosi, że na podstawie jej wersetów, obliczył, że koniec świata będzie w 2060 roku 😉
Na jego cześć została nazwana jednostka siły – 1 N

PS Ze względu na zmianę w tamtych czasach kalendarza z juliańskiego na gregoriański, można też spotkać inną datę urodzin Newtona – 4 stycznia 1643 roku 😉

Również tego dnia, w 1904 roku, urodził się Gerhard Herzberg, kanadyjski fizyk i chemik. Zajmował się głównie spektroskopią. Jego badania dotyczące interakcji cząsteczek z ultrafioletem i podczerwienią umożliwiły poznanie stanów energetycznych w tych molekułach, a to z kolei doprowadziło do uzyskania informacji o ich właściwościach, takich jak kształt czy rozmiar. Jako jeden z pierwszych zastosował też spektroskopię w astronomii identyfikując cząsteczki, które można znaleźć w przestrzeni kosmicznej. Za swoją pracę nad elektronową strukturą i geometrią cząsteczek otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1971 roku.

Także w tym dniu, ale w 1906 roku, urodził się Ernst Ruska, niemiecki fizyk i inżynier. Jeden z pionierów optyki elektronowej. W 1928 roku odkrył, że cewka magnetyczna może ogniskować wiązkę elektronów – tak jak szklana soczewka ogniskuje światło. Długo nie trzeba było czekać i w 1933 roku, Ruska skonstruował pierwszy mikroskop elektronowy, dzięki któremu udało się przekroczyć granicę rozdzielczości dla światła widzialnego. Ten wyczyn został nagrodzony w 1986 roku Nagrodą Nobla, którą otrzymał wraz z Gerdem Binnigiem i Heinrichem Rohrerem (ta dwójka została wyróżniona oddzielnie za wynalezienie skaningowego mikroskopu tunelowego)

scroll to top