26 grudnia

Tego dnia, w 1861 roku, urodził się Emil Wiechert, niemiecki fizyk i geofizyk. Niezależnie od Alfreda Liénarda wprowadził do elektrodynamiki potencjały skalarny i wektorowy, nazywane obecnie potencjałami Liénarda–Wiecherta. Otarł się o odkrycie elektronu – badając promieniowanie katodowe, jako jeden z pierwszych zauważył, że ma charakter korpuskularny. Wyznaczył nawet stosunek masy do ładunku tych cząstek, ale niestety nie zinterpretował tego jako pierwsza poznana cząstka elementarna. Za to jako pierwszy przedstawił sensowny model wnętrza Ziemi, składający się z warstw oraz jądra zawierającego w większości żelazo. Udoskonalając sejsmografy stał się również jednym z pionierów badań nad falami sejsmicznymi, wprowadzając metodę generowania sztucznych wstrząsów do badania rozchodzenia się tych fal.

scroll to top