3 sierpnia

Tego dnia, w 1851 roku, urodził się George Francis Fitzgerald, irlandzki fizyk. Zajmował się głównie elektromagnetyzmem, rozwijając zunifikowaną przez Jamesa Clerka Maxwella teorię tego zjawiska. Zasugerował jak zaprojektować urządzenie z oscylującym dipolem, dzięki któremu będzie można generować fale elektromagnetyczne (co zrealizował finalnie Heinrich Hertz). Niezależnie od Hendrika Lorentza, próbując wyjaśnić doświadczenie Michelsona-Morleya, wysnuł hipotezę, w której poruszające się ciało doznaje skrócenia długości w kierunku swojego ruchu. Nazywamy to dziś kontrakcją (skróceniem) Lorentza–Fitzgeralda, chociaż ogólnie przyjęło się używać tylko pierwszego nazwiska.

scroll to top