24 grudnia

Tego dnia, w 1818 roku, urodził się James Prescott Joule, brytyjski fizyk i piwowar. Zajmował się zjawiskami związanymi z termodynamiką i elektromagnetyzmem. Odkrył zależność dotyczącą wydzielanego ciepła spowodowanego przepływem prądu elektrycznego, co znamy obecnie pod nazwą prawa Joule’a (często też Joule’a-Lenza). W toku badań przemian energii mechanicznej na cieplną wyznaczył równoważnik mechaniczny ciepła. Wraz z Williamem Thomsonem (aka Lord Kelvin) odkrył zjawisko dotyczące zmiany temperatury gazu rzeczywistego podczas rozprężania w określonych warunkach (stała entalpia układu), czyli efekt Joule’a-Thomsona.

Na jego cześć nazwano jednostkę pracy – 1 J, którą też stosuje się do opisu ciepła i energii.

Taka ciekawostka – Joule lekcje pobierał u samego Johna Daltona 😉

scroll to top