29 września

Tego dnia, w 1901 roku, urodził się Enrico Fermi, włoski fizyk. Jest współtwórcą pierwszego reaktora jądrowego. Opracował teorię rozpadu beta oraz wprowadził statystykę, nazywaną Fermiego-Diraca dla cząstek o spinie połówkowym, czyli (nomen omen) fermionów. Brał też udział w projekcie Manhattan. Jednak jego największym dokonaniem jest okrycie (całkiem przypadkiem) metody tworzenia nowych pierwiastków w reakcjach z neutronami, a precyzyjniej spowolnionymi neutronami. Za swój wkład w naukę otrzymał w 1938 roku Nagrodę Nobla. Fermi został uwieczniony w układzie okresowym pod nazwą pierwiastka o liczbie atomowej 100.

Również tego dnia, w 1931 roku, urodził się James Cronin, amerykański fizyk zajmujący się cząstkami elementarnymi. W 1964 roku wraz z Valem Fitchem przeprowadził eksperyment, w którym obserwowali rozpad neutralnych kaonów. Okazało się, że jeden typ rozpadu, który nie powinien zachodzić, zdarza się statystycznie raz na 500 rozpadów. W ten sposób odkryto łamanie symetrii CP. W skrócie oznacza to, że możemy odróżnić materię od antymaterii bez konieczności anihilowania z nią 😉 Za to odkrycie Cronin, wraz ze swoim współpracownikiem, odebrał Nagrodę Nobla w 1980 roku.

scroll to top