1 kwietnia

Tego dnia, w 1933 roku, urodził się Claude Cohen-Tannoudji, francuski fizyk. Zajmował się mechaniką kwantową, a przede wszystkim oddziaływaniem cząsteczek z fotonami. Zespół pod jego kierownictwem rozwinął tzw. model atomu ubranego, służący do opisu stanów atomów jakie mogą powstać w wyniku interakcji z kwantami pola elektromagnetycznego. Natomiast za swoje prace na temat laserowego chłodzenia i pułapkowania otrzymał, wraz z Stevenem Chu i Wiliamem Phillipsem, Nagrodę Nobla w 1997 roku.

scroll to top