31 marca

Tego dnia, w 1890 roku, urodził się William Lawrence Bragg, australijski fizyk. Jeden z twórców krystalografii rentgenowskiej. Sformułował podstawową zależność pomiędzy długością fali promieniowania a odległością między płaszczyznami kryształu, co nazywamy dziś prawem Bragga (lub Wulfa-Bragga). Wraz ze swoim ojcem, Williamem Henrym Braggiem dał podwaliny pod spektroskopię rentgenowską i analizę strukturalną. Za co obaj panowie otrzymali Nagrodę Nobla w 1915 roku.

Również tego dnia, w 1906 roku, urodził się Shin’ichirō Tomonaga, japoński fizyk. Zajmował się głównie fizyką jądrową i kwantową teorią pola. Niezależnie od Richarda Feynmana i Juliana Schwingera opracował relatywistyczną elektrodynamikę kwantową, za co cała trójka w 1965 roku otrzymała Nagrodę Nobla

Także tego dnia, ale w 1934 roku, urodził się Carlo Rubbia, włoski fizyk. Zajmował się fizyką cząstek elementarnych, a zwłaszcza badaniem oddziaływań słabych. Zaproponował modyfikację synchrotronu w CERN-ie, tak aby zderzać wiązki protonów i antyprotonów. W rezultacie, zespół badawczy pod jego kierownictwem odkrył bozony W i Z. Za swoje badania, wraz z Simonem van der Meerem otrzymał Nagrodę Nobla w 1984 roku.

scroll to top