12 czerwca

Tego dnia, w 1851 roku, urodził się Oliver Lodge, brytyjski fizyk. Był pionierem radiokomunikacji, wynalazł lub ulepszył kluczowe elementy, dzięki którym można było konstruować urządzenia radiowe. Niewiele brakowało, aby to on był odkrywcą fal radiowych – swoje niezależne badania opublikował kilka miesięcy po Heinrichu Hertzu. Podczas swoich prac nad generacją i odbiorem fal elektromagnetycznych zauważył, że można iskrownik wykorzystać do zapłonu silników spalinowych (zapalnik Lodge’a), co miało dość znaczący wpływ na motoryzację. Miał również wkład w rozwój teorii względności – jako jeden z pierwszych zaproponował efekt skrócenia długości w kierunku ruchu, co nazywamy obecnie skróceniem Lorentza (pierwszy na to wpadł George Fitzgerald, jednak to publikacja Lodge’a rozpropagowała ideę tego zjawiska). O ironio, przez bardzo długi czas (jak nie przez całe życie), Lodge uważał że koncepcja eteru jest słuszna.

scroll to top