24 marca

Tego dnia, w 1884 roku, urodził się Peter Debye, holenderski fizyk. Zajmował się głównie chemią fizyczną. Zaproponował wykorzystanie momentów dipolowych do opisu rozkładu ładunku elektrycznego w cząsteczkach. Rozszerzył też model ciepła właściwego uwzględniając w nim oddziaływanie fononów (model Debye’a). Wniósł też znaczący wkład badania dyfrakcji rentgenowskiej, wyznaczając rozmiary cząsteczek w gazach, a także ustalił wpływ temperatury na obrazy dyfrakcyjne w kryształach (czynnik Debye’a–Wallera). Za swoje badania, w 1936 roku, otrzymał Nagrodę Nobla z chemii.
Na jego cześć nazwano jednostkę miary elektrycznego momentu dipolowego.

scroll to top