6 lipca

Tego dnia, w 1913 roku, urodził się Jordan Carson Mark, amerykański matematyk kanadyjskiego pochodzenia. Zajmował się zarówno fizyką cząstek elementarnych jak i zagadnieniami związanymi z hydrodynamiką. Jako wieloletni szef działu teoretycznego w Laboratorium Naukowym w Los Alamos przyczynił się do rozwoju wielu nowych systemów bombowych, w tym do opracowania bomby wodorowej.

scroll to top