22 listopada

Tego dnia, w 1904 roku, urodził się Louis Néel, francuski fizyk. Zajmował się właściwościami magnetycznymi ciał stałych oraz półprzewodnikami. Zasugerował istnienie nowego rodzaju struktury magnetycznej – antyferromagnetyzmu, gdzie domeny ustawiają się antyrównolegle względem siebie w sieci krystalicznej. Temperatura krytyczna, w której to zjawisko ulega zniszczeniu została nazwana temperaturą Néela (jako analogia do temperatury Curie dla ferromagnetyków). Udowodnił też, że mogą istnieć materiały które wykazują ferrimagnetyzm.
Za swoją pracę nad zjawiskami magnetycznymi w ciele stałym (które m.in. doprowadziły do ulepszenia modułów pamięci komputerowej), wraz z Hannesem Alfvénem w 1970 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

scroll to top