9 grudnia

Tego dnia, w 1917 roku, urodził się Leo James Rainwater, amerykański fizyk. Podczas II WŚ brał udział w projekcie Manhattan gdzie badał głównie zachowanie neutronów, a później zajął się opisem struktury jądra atomowego. Opracował teorię, z której wynikało, że nuklidy nie muszą być sferyczne, co doświadczalnie potwierdzili Aage Bohr (tak, syn Nielsa) i Benjamin Mottelson. Za swoją pracę, cała trójka w 1975 roku otrzymała Nagrodę Nobla.

Również tego dnia, w 1926 roku, urodził się Henry Way Kendall, amerykański fizyk. Zajmował się fizyką cząstek elementarnych. Najpierw badał pozyt, a następnie bombardował elektronami składniki jądra atomowego. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że protony i neutrony nie są wcale takie elementarne. Za eksperymentalne potwierdzenie kwarkowej budowy nukleonów, wraz z Richardem Taylorem i Jerome Friedmanem otrzymał Nagrodę Nobla w 1990 roku.
Warto dodać, że jest również współzałożycielem tzw. Unii Zaniepokojonych Naukowców (Union of Concerned Scientists), która działa m.in. na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i powstrzymania globalnego ocieplenia. A tak poza tym, Kendall jest także współautorem książki o nurkowaniu i podwodnej fotografii 🙂

scroll to top