28 września

Tego dnia, w 1860 roku, urodził się Paul Ulrich Villard, francuski fizyk i chemik. Zajmował się badaniami świeżo co odkrytego zjawiska promieniotwórczości. Badając radioaktywne sole radu zauważył, że oprócz znanego już promieniowania alfa (które łatwo mógł zatrzymać ołowianą płytką), do kliszy fotograficznej dostaje się promieniowanie, które odchyla się w polu magnetycznym, co słusznie skojarzył z opisywanym przez Rutherforda „promieniami beta". Zauważył też nowy rodzaj promieniowania, który nie oddziałuje z polem magnetycznym i do tego jest najbardziej przenikliwy. I tak w 1900 roku świat dowiedział się o promieniowaniu gamma. Villard był także pionierem dozymetrii i zachowania środków bezpieczeństwa przy pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste. Wprowadził jednostkę o nazwie „kerma", czyli wielkość opisującą energię przekazaną przez promieniowanie jonizujące na jednostkę masy.

scroll to top