10 grudnia

Tego dnia, w 1815 roku, urodziła się Augusta Ada King, znana też jako Ada Lovelace, brytyjska matematyczka. Dzięki znajomości z Charlsem Babbage’em zaczęła wspomagać rozwój koncepcji maszyn liczących, a także przepisywała jego prace dołączając do tekstów swoje notatki. Tłumacząc artykuł na temat maszyny analitycznej, dołączyła więcej notatek niż tekst źródłowy 😉 W tej właśnie publikacji wykonała też diagram, który jest uznawany za pierwszy program komputerowy. Na jej cześć nazwano powstały w latach 70. XX wieku język programowania – Ada.

Również tego dnia, w 1906 roku, urodził się Walter Henry Zinn, amerykański fizyk, pochodzenia kanadyjskiego. Zajmował się głównie zagadnieniami związanymi z rozszczepieniem jądra atomowego. Wraz z Leó Szilárd’em badał emisję neutronów pochodzącą ze zjawiska rozszczepienia uranu. Odkryto wtedy, że opóźnienie pomiędzy pochłonięciem neutronu przez jądro a jego rozszczepieniem jest kluczem do kontroli reakcji łańcuchowej. Jego prace na ten temat doprowadziły do zainteresowania się budową bomby atomowej, dzięki czemu Zinn brał udział w projekcie Manhattan. Nadzorował też pracę pierwszego reaktora atomowego – Chicago Pile-1. Po wojnie zajął się projektowaniem reaktorów atomowych, co zaowocowało w 1951 roku opracowaniem reaktora powielającego, który jako pierwszy posłużył do produkcji energii elektrycznej.

scroll to top