7 lipca

Tego dnia, w 1816 roku, urodził się Rudolf Wolf, szwajcarski astronom i matematyk. Zajmował się głównie badaniem plam słonecznych oraz historią astronomii. Wykazał korelację pomiędzy ziemskim magnetyzmem a cyklem aktywności słonecznej oraz dokładniej zbadał cykl powstawania i występowania plam na Słońcu. Sformułował równanie opisujące aktywność słoneczną w zależności od liczby plam, tzw. Liczby Wolfa, co jest stosowane do dziś.

scroll to top