17 lipca

Tego dnia, w 1894 roku urodził się Georges Lemaître, belgijski fizyk, astronom, matematyk i ksiądz. Jeden z pionierów współczesnej kosmologii, autor hipotezy Wielkiego Wybuchu (nazywaną Hipotezą Pierwotnego Atomu). Jako pierwszy opisał zależność wiążącą szybkość oddalania się galaktyk z ich odległością, co dziś znamy pod nazwą prawa Hubble’a (chociaż coraz częściej kładzie się nacisk, aby stosować nazwę „prawo Hubble’a–Lemaître’a"), podjął się także pierwszego wyznaczenia wartości stałej Hubble’a. Zajmował się również rozwijaniem Ogólnej Teorii Względności, dzięki czemu możemy go spotkać pod terminami „współrzędne Lemaître’a", a także „metryka Friedmana-Lemaître’a-Robertsona-Walkera" 😉

scroll to top