13 stycznia

Tego dnia, w 1864 roku, urodził się Wilhelm Wien, niemiecki fizyk. Zajmował się głównie fizyką atomową i elektromagnetyzmem. W 1893 roku odkrył empiryczną zależność pomiędzy temperaturą a położeniem maksimum emisji ciała doskonale czarnego (prawo Wiena). Badając zjonizowane gazy, w 1898 roku, wykrył dodatnio naładowaną cząstkę, której masa odpowiadała masie atomu wodoru. Dalsze badania nad tą cząstką doprowadziły finalnie do odkrycia protonu, a jego prace dały podwaliny pod spektrometrię mas. Natomiast „za swoje odkrycia dotyczące praw rządzących promieniowaniem cieplnym” otrzymał w 1911 roku Nagrodę Nobla.

scroll to top