30 listopada

Tego dnia, w 1756 roku, urodził się Ernst Chladni, niemiecki fizyk. Nazywany jest „ojcem akustyki". Zajmował się matematycznymi zagadnieniami związanymi z falami, a także badaniem ruchu strun i płyt. Wyznaczał prędkość rozchodzenia się dźwięku w metalach, drewnie oraz gazach. Odkrył zjawisko powstawania regularnych figur, które tworzą się przez ustawianie drobin na powierzchni, przez którą przechodzi fala dźwiękowa (a właściwie to w węzłach tej fali) – czyli figury Chladniego. Sformułował też zależność pomiędzy ilością węzłów na powierzchni a częstotliwością drgań, co znamy pod nazwą prawa Chladniego. Ciekawostka jest taka, że zajmował się również badaniem meteorytów, których zgromadził całkiem pokaźną kolekcję i jako jeden z pierwszych wysnuł tezę, że owe fragmenty skał są pochodzenia pozaziemskiego.

scroll to top