26 listopada

Tego dnia, w 1837 roku, urodził się John Newlands, brytyjski chemik. Jako pierwszy opracował tabelę pierwiastków chemicznych, nadając im kolejność według ich masy atomowej. Zauważył przy tym zależność polegającą na tym, że co ósmy pierwiastek ma podobne właściwości. Zależność tą ogłosił w 1865 roku jako „prawo oktaw". To właśnie prace Newlandsa nad próbami sklasyfikowania pierwiastków przyczyniły się ostatecznie do sformułowania przez Dmitrija Mendelejewa prawa okresowości.

scroll to top