16 października

Tego dnia, w 1963 roku, urodził się Timothy Leighton, brytyjski fizyk i inżynier. Powiedzenie, że zajmuje się ultradźwiękami byłoby co najmniej nietaktem. Zakres jego zainteresowań obejmuje także matematykę, nauki medyczne i środowiskowe, oceanografię akustyczną czy klimatologię. Konstruuje i udoskonala aparaturę stosowaną w medycynie. Dość znaczący wkład ma w zrozumienie dynamiki strumienia gazów pomiędzy atmosferą a oceanem. Obserwacje delfinów i bąbelków powietrza w wodzie doprowadziły go także do opracowania precyzyjniejszego sonaru, a później radaru, którymi to, wykorzystując kombinacje impulsów można rozróżniać badane materiały.

scroll to top