15 marca

Tego dnia, w 1821 roku, urodził się Adam Prażmowski, uznawany za pierwszego polskiego astrofizyka. Prowadził badania nad polaryzacją światła (w tym komet), udoskonalał też sprzęt optyczny (np. celostat). Prażmowski obserwując Słońce wykazał, że światło pochodzące z korony jest spolaryzowane, natomiast światło z protuberancji już nie.

Również tego dnia, w 1930 roku, urodził się Żores Ałfiorow, rosyjski fizyk. Zajmował się fizyką półprzewodników. Rozwijał technologię wytwarzania heterostruktur, laserów, ogniw słonecznych i epitaksji. Jego badania doprowadziły do powstania nowoczesnej elektroniki wykorzystywanej m.in. w optoelektronice, za co wraz z Herbertem Kroemerem i Jackiem Kilbym otrzymał Nagrodę Nobla w 2000 roku.

scroll to top