3 lutego

Tego dnia, w 1890 roku, urodził się Paul Scherrer, szwajcarski fizyk. Jeden z pionierów rentgenografii strukturalnej. Wraz z Peterem Debye’em opracował tzw. metodę proszkową (nazywana od ich nazwisk) do badań struktury krystalicznej promieniami rentgenowskimi, co przyczyniło się do znacznego rozwoju technik dyfrakcyjnych. Odkrył również zależność pomiędzy poszerzeniem piku dyfrakcyjnego a rozmiarem krystalitów, co nazywane jest obecnie równaniem Scherrera.

scroll to top