10 czerwca

Tego dnia, w 1803 roku, urodził się Henry Darcy, francuski inżynier. Był projektantem i konstruktorem systemów wodociągowych. Prowadził też badania z zakresu hydrauliki. To właśnie on przeprowadził pierwsze doświadczenia laboratoryjne dotyczące filtracji wody przez złoże piasku. Doprowadziło go to do sformułowania fundamentalnego prawa filtracji (nazywanego jego nazwiskiem), dotyczącego przepływu cieczy w porowatym ośrodku.

scroll to top