9 czerwca

Tego dnia, w 1812 roku, urodził się Johann Galle, niemiecki astronom. Najbardziej znany jest z odkrycia Neptuna, którego położenie na podstawie obliczeń wyznaczył Urbain Le Verrier (jak się okazało z dokładnością 1°), co było w tamtym czasie najbardziej spektakularnym potwierdzeniem mechaniki nieba. Oprócz tego, Galle ma na swoim koncie odkrycie ciemniejszego pierścienia Saturna (pierścień C) oraz 3 komet. Przez 45 lat pracował w obserwatorium we Wrocławiu gdzie podjął się skatalogowania niemal wszystkich znanych ówcześnie komet oraz wyznaczenie precyzyjnych orbit planet.
Zaproponował też metodę określenia paralaksy słonecznej, w której wykorzystuje się nie planety ale planetoidy.

scroll to top