26 czerwca

Tego dnia, w 1824 roku, urodził się William Thomson, brytyjski fizyk i matematyk. Ale zapewne znacie go lepiej jako Lord Kelvin. Zajmował się zarówno fizyką doświadczalną jak i teoretyczną, jednak najbardziej znany jest ze swoich prac z termodynamiki i elektromagnetyzmu. To właśnie jemu zawdzięczamy pojęcie zera bezwzględnego. Sformułował także jedną z wersji drugiej zasady termodynamiki, wykluczając w ten sposób istnienie perpetuum mobile. Wraz z Jamesem Joule’em (ten od pracy) odkrył zjawisko dotyczące zmiany temperatury podczas rozprężania gazu (nazwane od ich nazwisk). Spotkamy go także w jednym ze zjawisk termoelektrycznych, czyli efekcie Thomsona. Wprowadził też termin „energia kinetyczna". Od jego nazwiska pochodzi oficjalna jednostka temperatury w układzie SI: 1 K (pisany bez symbolu stopnia)

Również tego dnia, w 1937 roku, urodził się Robert Coleman Richardson, amerykański fizyk. Zajmował się kriofizyką. W latach 70. XX wieku, wraz z Davidem Lee i Douglasem Osheroffem zbudowali aparaturę zdolną do obniżenia temperatury poniżej 0,002K (co już było wyczynem samym w sobie). Uzyskanie takich warunków pozwoliło na odkrycie zjawiska nadciekłości w helu-3, za co cała trójka otrzymała Nagrodę Nobla w 1996 roku.

scroll to top