30 czerwca

Tego dnia, w 1791 roku, urodził się Félix Savart, francuski fizyk. Zajmował się głównie badaniem ruchu drgającego oraz dźwięku, w tym także ludzkiego głosu i słuchu. Jego nazwisko nosi w muzyce jednostka miary interwału, a także specjalne ruchome koło zębate służące do badania granic słyszalności wysokich częstotliwości. Jednak najbardziej jest chyba znany nie z akustyki, lecz z elektromagnetyzmu. Wraz z Jeanem-Baptiste Biotem odkrył prawo, dzięki któremu można określić wartość pola magnetycznego powstającego wokół przewodnika przez który przepływa prąd, co znamy obecnie jako prawo Biota-Savarta.

scroll to top