26 lutego

Tego dnia, w 1786 roku, urodził się François Arago, francuski matematyk, fizyk i astronom. Jego badania w zakresie optyki doprowadziły do opracowania praw polaryzacji światła, a on sam odkrył skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Wykazał związek pomiędzy burzami magnetycznymi a zorzami polarnymi, dokonał też dokładnych oszacowań średnic planet. Jest również odkrywcą chromosfery Słońca. W fizyce możemy spotkać go w terminie plamka Arago (zamiennie z plamką Poissona) czy w prawie Fresnela–Arago dotyczącego interferencji.

Również tego dnia, w 1799 roku, urodził się Benoît Clapeyron, francuski inżynier oraz fizyk. Jeden z twórców współczesnej termodynamiki. Jego badania nad odwracalnością przemian dały podstawy pod sformułowanie II zasady termodynamiki. Najbardziej znany jest z podstawowego równania w termodynamice dotyczącego opisu gazu doskonałego, czyli równania Clapeyrona. Możemy go również spotkać w równaniu Clausiusa-Clapeyrona wiążącym zmianę ciśnienia ze zmianą temperatury w przemianie fazowej.

scroll to top