25 czerwca

Tego dnia, w 1864 roku, urodził się Walther Nernst, niemiecki fizyk i chemik. Zajmował się gównie termodynamiką i elektrochemią. Odkrył zjawisko termoelektryczne nazywane jego nazwiskiem. Skonstruował tzw. lampę Nernsta, czyli jedną z pierwszych żarówek, która miała widmo zbliżone do światła słonecznego. Rozwiązanie to obecnie jest wykorzystywane np. w spektroskopii jako źródło światła podczerwonego. Zajmując się opisem ciepła sformułował także trzecią zasadę termodynamiki. Z kolei za badania nad termochemią otrzymał w 1920 roku Nagrodę Nobla z chemii.

Również tego dnia, w 1907 roku, urodził się Johannes Hans Daniel Jensen, niemiecki fizyk. Zajmował się fizyką jądrową. Brał udział w tzw. „klubie Uranowym" – takim niemieckim odpowiedniku projektu Manhattan, gdzie zajmował się separacją izotopów uranu. Opracował model jądra atomowego składający się ze sfer. Wyjaśnił dlaczego liczby magiczne mają pływ na stabilność nuklidu. Równocześnie pracowała nad podobnymi zagadnieniami Maria Göppert-Mayer. Jednak tym razem naukowcy nie rywalizowali ze sobą, ale zaczęli współpracować, co przełożyło się na wyjaśnienie własności lekkich jąder i opracowanie modelu powłokowego, za co otrzymali w 1963 roku Nagrodę Nobla (niezależnie wraz z Eugenem Wignerem).

scroll to top