14 maja

Tego dnia, w 1872 roku, urodził się Michaił Siemionowicz Cwiet, rosyjski botanik i biochemik. Zajmując się badaniem barwników z zielonych liści opracował metodę ich rozdziału, którą nazwał chromatografią. W ten sposób dał początek jednej z ważniejszych technik analitycznych. Przy okazji uznawany jest także za odkrywcę karotenoidów – czyli barwników, które występują także w liściach, ale w przeciwieństwie do chlorofilu nie są zielone i pełnią nieco inną funkcję w procesie fotosyntezy…

PS Cwiet opracował chromatografię w czasie gdy pracował w Warszawie 😉

scroll to top