7 marca

Tego dnia, w 1900 roku, urodził się Fritz London, niemiecki fizyk teoretyk. Zajmował się głównie mechaniką kwantową. Wraz z Walterem Heitlerem wyjaśnił kwantowy charakter wiązania cząsteczki wodoru. Z Erwinem Schrödingerem opracował równanie funkcji falowej dla tej cząsteczki. Jest także współtwórcą teorii oddziaływań pomiędzy cząsteczkami, gdzie wprowadził siły dyspersyjne, nazywane od jego nazwiska. Ma również swój wkład w badania nadprzewodnictwa – wraz z bratem Heinzem Londonem, podał pierwszy teoretyczny opis tego zjawiska, co jest obecnie nazywane teorią Londonów (oraz wynikającymi z tego równaniami Londonów).
Taka ciekawostka – Fritz London urodził się we Wrocławiu 😉

scroll to top