18 maja

Tego dnia, w 1850 roku, urodził się Oliver Heaviside, angielski fizyk i matematyk. Rozpowszechnił zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice i sformułował równania telegrafistów. Przewidział istnienie odbijającej fale radiowe warstwy w atmosferze, co obecnie nazywamy jonosferą (istnienie udowodnione jeszcze za jego życia). Wprowadził takie terminy jak impedancja, admitancja, reluktancja czy elektret. Niezależnie zdefiniował wektor określający gęstość strumienia mocy przenoszonej przez falę e-m, czyli wektor Poyntinga. Przede wszystkim, zawdzięczamy mu współcześnie znany zapis wektorowy równań Maxwella.

scroll to top