28 stycznia

Tego dnia, w 1903 roku, urodziła się Kathleen Lonsdale, brytyjska fizyczka. Zajmowała się krystalografią, prowadząc pionierskie badania w tej dziedzinie i rozwijając techniki dyfrakcyjne. Już w wieku 21 lat dołączyła do zespołu Williama Henry'ego Bragga (współtwórca analizy rentgenostrukturalnej i spektroskopii rentgenowskiej), u którego zresztą się doktoryzowała. Ustaliła strukturę benzenu wykazując, że jest to płaski pierścień, a kąty wewnętrzne pomiędzy węglami wynoszą 120°.
Jest pierwszą kobietą, która znalazła się w Royal Society (wraz z Marjory Stephenson – jednocześnie zostały przyjęte). Lonsdale również jako pierwsza kobieta została profesorem na University College London. Pełniła też funkcję przewodniczącej Międzynarodowego Związku Krystalografii (IUCr)

scroll to top