17 maja

Tego dnia, w 1897 roku, urodził się Odd Hassel, norweski fizykochemik. Zajmował się głównie chemią nieorganiczną i krystalografią, jest współtwórcą analizy konformacyjnej. Wniósł znaczący wkład w poznanie trójwymiarowych struktur cząsteczek. Wykazał, że pierścienie składające się z 6 atomów węgla mogą istnieć w postaci konformerów nazywanych „łódka" i „krzesło". Za swoją pracę, wraz z Derekiem Bartonem otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1969 roku.

scroll to top