19 maja

Tego dnia, w 1918 roku, urodził się Abraham Pais, amerykański fizyk duńskiego pochodzenia. Zajmował się głównie fizyką cząstek elementarnych. Wniósł wkład w badania dotyczące łamania symetrii, a także zdefiniował tzw. parzystość G, związaną ze zmianą cząstki w antycząstkę. Wprowadził też termin „Model Standardowy". Możemy go spotkać w zjawisku Paisa-Piccioniego, dotyczącego rozpadów mezonów K.
Pais interesował się również historią nauki, jest autorem biografii Bohra i Einsteina.

scroll to top