12 grudnia

Tego dnia, w 1774 roku, urodził się William Henry, brytyjski chemik i lekarz. Chociaż z tym lekarzem to do czasu – ze względu na słabe zdrowie musiał przerwać swoją praktykę, ale za to poświęcił się chemii. Zajmował się głównie badaniem własności gazów. To właśnie doświadczenia wykonywane z absorpcją gazów przez wodę w warunkach różnych temperatur i ciśnień doprowadziły go do odkrycia zależności w jakiej gaz rozpuszcza się w cieczy. Zależność tą znamy dziś jako prawo Henry’ego.

scroll to top