2 listopada

Tego dnia, w 1929 roku, urodził się Richard Edward Taylor, kanadyjski fizyk zajmujący się cząstkami elementarnymi. W latach 60-70 XX wieku, wraz Jerome Friedmanem i Henry Kendallem prowadził badania nad rozpraszaniem elektronów na protonach i jądrach atomowych. Zauważono, że w tym procesie wysokoenergetyczne elektrony nie tylko znacznie tracą swoją energię, ale także rozpraszają się pod znacznie większymi kątami niż przewidywano. Na podstawie tych wyników, doświadczalnie udowodniono, że protony i neutrony mają strukturę wewnętrzną, co utorowało drogę dla teorii kwarków. Za to odkrycie Taylor i wspomnianych dwóch współpracowników otrzymało Nagrodę Nobla w 1990 roku.

Również tego dnia, w 1932 roku, urodził się Melvin Schwartz, amerykański fizyk cząstek elementarnych. Zajmował się m.in. badaniem oraz metodami wytwarzania tzw. atomów egzotycznych, czyli takich, gdzie jedna z cząstek została podmieniona inną, o tym samym ładunku (np. elektron z mionem). W 1962 roku, wraz z Jackiem Steinbergerem i Leonem Ledermanem, przeprowadził doświadczenie, w którym potwierdzono istnienie dwóch typów neutrin: elektronowego i mionowego. Za to, cała trójka w 1988 roku otrzymała Nagrodę Nobla.

scroll to top