15 maja

Tego dnia, w 1859 roku, urodził się Pierre Curie, francuski fizyk. Prywatnie mąż Marii Skłodowskiej 😉 Zajmował się magnetyzmem, radioaktywnością i krystalografią. Wraz ze swoim bratem Jacques’em odkrył zjawisko powstawania ładunku elektrycznego na krysztale, spowodowane naciskiem na niego – czyli efekt piezoelektryczny. Odkrył też zanikanie własności magnetycznych materiałów wraz ze wzrostem temperatury, co zostało upamiętnione w prawie Curie i prawie Curie-Weissa. Jego nazwisko nosi też nazwa krytycznej temperatury, gdy ferromagnetyk traci swoje własności magnetyczne stając się paramagnetykiem. Razem ze swoją żoną, odkrył pierwiastki polon i rad. Za pionierskie badania nad promieniotwórczością, wraz z Marią, otrzymał Nagrodę Nobla w 1903 roku.

scroll to top