24 maja

Tego dnia, w 1544 roku, urodził się William Gilbert, angielski fizyk i lekarz. Nazywany jest ojcem magnetyzmu i elektryczności. Zapoczątkował badania nad magnetyzmem (wcześniej zjawisko znano tylko jakościowo). Wprowadził takie terminy jak biegun magnetyczny i siła magnetyczna. Odkrył, że oprócz znanego wtedy ze swoich właściwości bursztynu, można także inne materiały naelektryzować poprzez tarcie. Wykazał także, że Ziemia jest jednym wielkim magnesem, przez co można było wytłumaczyć działanie kompasu. Przeprowadził ogromną ilość doświadczeń związanych z magnetyzmem, poznając charakter tego zjawiska, co zawarł w dziele „De Magnete…", które to zawierało całą ówcześnie znaną wiedzę na ten temat.
Jego nazwisko nosi pozaukładowa jednostka siły magnetomotorycznej – 1 Gb.

scroll to top