20 lutego

Tego dnia, w 1844 roku, urodził się Ludwig Boltzmann, austriacki fizyk. Jeden z twórców mechaniki statystycznej, wykazał jej powiązanie z termodynamiką. Dał podwaliny pod teorię kinetyczną gazów (równanie transportu), wprowadził współczynnik proporcjonalności pomiędzy średnią energią cząstki a jej temperaturą — stałą Boltzmanna. Jego nazwisko nosi również rozkład statystyczny dotyczący obsadzania stanów energetycznych przez cząsteczki. Wraz z Josefem Stefanem odkrył związek pomiędzy temperaturą ciała a emitowanym przez nie promieniowaniem (prawo Stefana-Boltzmanna). Podał także statystyczną interpretację II zasady termodynamiki. Był ogromnym zwolennikiem teorii atomistycznej, a w tamtym czasach nie było to tak akceptowalne, przez co był niesłusznie krytykowany.

scroll to top