14 sierpnia

Hans Christian Ørsted

Tego dnia, w 1777 roku, urodził się Hans Christian Ørsted, duński fizyk i chemik. Można powiedzieć że to on „odkrył" elektromagnetyzm, ponieważ w 1820 roku przeprowadził słynne doświadczenie, gdzie wykazał, że igła kompasu (magnetyzm) odchyla się w pobliżu prądu płynącego w przewodzie (elektryczność). W ten sposób powiązał oba zjawiska, które wcześniej były uważane jako dwa niezależne. Prawdopodobnie w 1825 roku jako pierwszy wyodrębnił glin w stanie czystym. Ørsted został uwieczniony w układzie CGS jednostką natężenia pola magnetycznego,

scroll to top