8 czerwca

Tego dnia, w 1936 roku, urodził się Kenneth Geddes Wilson, amerykański fizyk teoretyk. Zajmował się zarówno mechaniką kwantową jak i fizyką statystyczną. Wykorzystując te dwie dziedziny, opracował ogólną procedurę konstruowania opisów dotyczących przemian materii i przejść fazowych. Miało to ogromny wpływ na zrozumienie tzw. fizyki zjawisk krytycznych. Jak się później okazało, jego prace matematyczne znalazły wykorzystanie nie tylko w fizyce, ale także w ekonomii. Za swoje badania w 1982 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

scroll to top